Göz Kapağı Estetiği

Yaşlanmanın ilk bulguları genellikle göz çevresinde başlar. Üst göz kapağında deri fazlalığı ve sarkmalar , alt göz kapağında kırışıklıklar ve torbalanmalar dikkati çeker. Bu bulgular bazen daha sınırlı ve az dikkati çekerken , yorgunluk, uykusuzluk hallerinde ise daha belirgün hale gelebilir.

Genellikle başvuru nedenleri; üst göz kapağında akşam saatlerine doğru giderek artan bir sarkma ve ağırlık hissi, alt göz kapaklarında şişlik artışıdır. Kişiler olduklarından daha yorgun göründüklerini belirtir ve çare ararlar. Aslında, göz kapağı estetiğinden söz ederken, alın, kaşlar ve orta yüze değinmek gerekir. Ancak, bir karışıklığa yol açmamak için bu bölümde sadece göz kapağı estetiğine değinmek istiyorum. Ama bazen, göz kapağı estetiği için başvuranlarda, çevre dokuları değerlendirip , kaş kaldırma, alın germe, orta yüz gençleştirme gibi ilave işlemler yapmak gerekebilir.

Göz kapağı estetik operasyonu nasıl yapılır ?

İşlem için alternatif uygulamalar mümkündür. Sadece, üst göz kapağı estetiği sadece lokal anestezi ile, işlem yapılacak bölgenin uyuşturulması ile gerçekleştirilebilir. Alt ve üst göz kapağının birlikte ameliyatlarında, sedasyon ( kol damarından verilen bazı ilaçlarla derinliği ayarlanabilen bir uyku hali yaratılması) ve lokal anestezi kombinasyonu tercih ettiğim yöntemdir. Alın ve orta yüz bölgesine ilave işlemler yapılacaksa bu durumda genel anestezi daha uygun bir yöntem olabilir.

Göz kapağı ameliyatlarının süresi nedir ?

İşlem her iki göz kapağı için yaklaşık 30 – 40 dakika sürer. Alt kapaklarda işleme dahil olacaksa süre yaklaşık 1,5 saat civarındadır.

Göz kapağı ameliyatının sonunda ne durumda olurum ?

Alt ve üst göz kapağına ince ve suya dayanıklı bantlar konulur. Bu bantlar, görmeyi engellemeyecek şekilde yerleştirilir. İşlemden hemen sonra yüze ve göz çevresine aralıklı olarak soğuk uygulamasına başlanır. Genellikle, ilk 2 gün hafifçe artan bir ödem beklenir. 3. Günden itibaren şişlikler azalmaya başlar. 4. Gün bantlar alınır. Bir kaç hafta ağır egzersizlerden , çok sıcak banyolardan kaçınmak gerekir.

Göz kapağı ameliyatlarından önce neler yapmalıyım ?

İşlemden önce başta aspirin olmak üzere kan sulandırıcı ilaçlardan kaçınmak gerekir. Görmenizle ilgili sorunlarınız varsa, aşırı sulanma veya kuruluk mevcutsa bunları bildirmenizde yarar vardır.

Göz kapağı ameliyatları standart ameliyatlar mıdır ?

Göz kapağı ameliyatları kişiye göre planlanması gereken ameliyatlardır. Öncesinde ayrıntılı bir analiz gerekir. Yağ torbalarını alan, yerini değiştiren veya önündeki örtü tabakasını sıkıştıran tekniklerden birini veya kombinasyonunu seçmek gerekir. Ne kadar deri alınacağı, ya da alınıp alınmayacağı, kas dokusunda yapılması gereken işlemler ayrı ayrı not edilir. Yağ dokusu enjeksiyonları, alın, kaş ve orta yüze yapılması gereken işlemlerin analizi, bu bölgenin ameliyatlarını tümüyle kişisel plan yapmak zorunda bırakır.

Göz kapağı ameliyatlarında istenmeyen sonuçlar olabilir mi ?

Deri gereğinden fazla alınırsa kapatma güçlükleri oluşur. Yağ dokusunun aşırı alınması ilerki yıllarda gözde çukurlaşmaya yol açabilir. Yağ dokusunun yeterince düzenlenememesi torbalanmaların tekrarına yol açabilir. Alt kapak desteğinin sağlanamaması göz köşelerinin yuvarlaşması veya gözün akının gereğinden fazla görünmesine yol açabilir. Dikkati çeken izler oluşabilir.

Kötü sonuçlardan nasıl kaçınabilirim ?

Öncelikle, yukarıda anılan kötü sonuçlar nadirdir. İyi analiz, iyi planlama ve dikkatli bir cerrahi ile bu tip sonuçlara rastlama olasılığı büyük oranda azalır.Modern çağın önemli gelişmelerinden biri, uzun yaşamanın yanısıra sağlıklı ve güzel yaşamak ve yaşlanmak oldu. Spor, diyet ve düzenli sağlık kontollerinin yanısıra, kişinin görünümünde, daha yaşlı, yorun ve düşkün görünmesine yol açan belirtiler için Plastik cerrahinin, ameliyatları ve ameliyatsız yöntemlerine büyük bir ilgi oluştu.

Bu ilgi, Plastik cerrahların daha geniş ve etkili uygulamalar geliştirmesine yol açtı. Günümüzde, kişinin muayenesi sonrası, beklentileri belirlenerek , farklı teknikleri kombine eden uygulamalar yapmak mümkün. O nedenle, yüz gençleştirme konsepti içinde tek bir ameliyattan değil, botox, dolgulardan, germe ve soyma ameliyatlarına kadar, thermage ve fraksiyone laserden cilt bakımına kadar bir çok tekniğin tek veya birlikte kullanılmasından söz etmek gerekir.

Yaşlanma komplex bir mekanizmadır. Derinin yaşlanmasıda, kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazıları yaşam biçimi ve genetik özellikleri ile daha önce kırışırken, bazılarında gevşeme ve sarkmalar ön plandadır.

Genellikle göz çevresinde, göz kapaklarında sarkma ve torbalanmalar ilk yaşlanma belirtileridir. Daha sonra, yanak çizgisinin belirginleşmesi, çene hattında keskinliğin kaybı ve yavaş yavaş boyuna doğru devam eden değişiklikler olurken, asıl mekanizmanın dokularda kollajen ve elastin yapılarında değişiklikler, deri alti yağ dokusunun bazı bölgelerde azalırken bazı bölgelerde yoğunlaşması, kemik dokuda bile yer yer incelme olduğu görülür.

Bu yüzden yapılacak Plastik cerrahi işlemlerine ek olarak, beslenme programlarından , yaşam alışkanlıklarına kadar bir çok düzenlemeyi kişinin yaşamına sokması gerekir.

Yüz Gençleştirmede, Ana Hatları ile Yapılabilecekler

Derinin yüzeyine etkili işlemler:

Cilt bakımı, peeling, enjeksiyonlar, dermaroller aplikasyonları, fraksiyone laser uygulaması, mikrodermabarazyon gibi, derinin en üst tabakasının canlanması ve tazelenmesine yol açan işlemlerdir.

Germe işlemleri:

Yüz germe, boyun germe, alt ve üst göz kapağı plastisi, kaş ve alın germeler, endoskopik olarak, alın ve orta yüzün gerilmesi, mini yüz germe, askılama yöntemleri sayılabilir. Burada amaç, gevşeyen dokuların gerilmesi, alt tabakadaki smas ve kas dokularının düzenlenmesi ve dokuların orjinal pozisyonlarına iade edilmesidir.

Volüm arttırıcı işlemler:

Yaş ilerledikçe, elmacık kemiğimizin üstündeki dolgun dokunun yanağa doğru yer değiştirmesi, ve elmacık kemiğinin üstünün basıklaşması yaygındır. Bunu, annelerimiz ve anneannelerimizin gençlik ve yaşlılık resimlerini inceleyerek rahatlıkla görebiliriz. Çene ucunda da volüm azalması, çene hattının keskinliğinin kaybı da olabilir. Germe ameliyatları, yer değiştiren dokuları düzenlerken, daha dolgun olması gereken alanlara yağ enjeksiyonları yapılması veya gerekirse medpor, silikon protezler yerleştirilmesi gerekebilir.

Sıkılaştırıcı işlemler:

Cerrahi ile elde edilen işlemlerin geliştirilmesi veya zaman içinde azalan etkilerinin düzenlenmesi için thermage gibi Radyofrekans uygulamaları kullanılabilir. Bu uygulamalar, gerekirse belirli aralıklarla tekrarlanabilir. Tek ve mucizevi bir uygulama ile yaşlanma sürecinin etkilerinin giderilemeyeceği bilmek gerekir. Yaşlanma nasıl komplex , zaman içinde gelişen ve çok boyutlu bir süreçse, gençleştirme işlemleride, çok boyutlu, sürekli ve komplex olmak durumundadır.