Meme Rekonstrüksyonu

meme-rekonstruksiyonu.jpg

Memenin kısmen veya tamamen alındığı durumlarda meme yeniden oanrılabilir. Bu işlem, göğsün alındığı cerrahi işlem sırasında yapılabileceği gibi daha sonra ayrı bir seansta da mümkündür.

Kullanılacak teknik, memenin protezle, doku genişletici balonla, sırttan doku aktararak ve karından doku aktararak yapılabilir.

Hangi durumda, hangi tekniğin uygulanacağı ve tekniklerin avantaj ve dezavantajları, ayrıca iyileşme süreçleri muayenenizi takiben anlatılacaktır.